Лични данни

Майндгеймс ООД, която оперира стаите на загадките си под бранда Logiscape гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни.

Майндгеймс ООД притежава лиценз за администратор на лични данни издаден от Комисията за защита на личните данни на Република България с номер 417625.

Майндгеймс ООД гарантира, че всички лични данни няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.

Майндгеймс ООД защитава личните данни на клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за запазване на стая, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Майндгеймс ООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в Общите условия. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Майндгеймс ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.

Майндгеймс ООД е длъжен да предостави изискуемата информацията по силата на закона.