куиз 29.09

1. Паркът където е разположен обектът от снимката, започва от него и стига до военно училище на  югоизток. Този парк носи името на низина в Рим. Как се казва?

2. От кой филм е тази сцена? Филмът е по едноименната новела от 2014 г. на Джош Малерман.

3. Как се казват победителят и победеният в този боксов мач?

4. Кои са двамата на снимката?

5. Как се казва човекът от снимката?

6. В кой град се намира тази катедрала?

7. Как е известен случаят, при който членовете на тази експедиция измират при (както пишело в засекретените доклади) „неизяснени свръх природни обстоятелства“?

Ãðóïïà È.Äÿòëîâà.

8. Кой е този град? Рисунката показва как е изглеждал през 1908 година.