Балканско ми е

1. Кой е този художник?

2. Кой е този човек?

3. Макар да е родена в Скопие, каква е по произход тази жена и с какво гражданство?

4. Кой е този българин, който (за ужас на македонците) е роден в Кукуш?

5. Какъв е артистичният псевдоним на този човек?

6. В кои две съседни държави са родени тези музиканти?

7. Отбележете кой град на кой номер съответства:
[         ]Кавала,
[         ]Солун,
[         ]Каламата.

8. От кой комикс е тази сцена?

9. От кой филм е този кадър?